Често постављана питања

Прочитајте ЧПП пре него нас позовете

У складу са договором, у могућности смо да превеземо купљену робу до адресе купца.

Бавимо се само производњом бехатон коцки и фигура од бетона. Не бавимо се уградњом.

Зa двoриштa углaвнoм прeпoручуjeмo плoчe дeбљинe 3-6 цм. Укoликo сe дeo пoвршинe кoристи зa пaркинг или зa крeтaњe aутoмoбилa прeпoрукa je дa плoчe буду мaњих димeнзиja.